Contacte

Coordinació

Contacte: InfoFEMIoT@i2cat.net

Valorització de les dades de la IoT

Contacte: InfoFEMIoT@i2cat.net

Infraestructures de Carrer Connectat

Contacte: InfoFEMIoT@i2cat.net

CONTACTE

InfoFEMIoT@i2cat.net