Valorització de dades IoT

anastasia-dulgier-OKOOGO578eo-unsplash
La recollida massiva de dades és una de les principals característiques de les plataformes IoT en l’àmbit urbà. Per a promoure una eficaç compartició i explotació d’aquestes dades, FEM-IoT posarà en marxa un segon projecte, amb l’objectiu d’unificar estàndards de maquinari i programari. 
La interoperabilitat global de les infraestructures de hardware i software generalment es basa en estàndards, però com que el món IoT està en permanent evolució i sense una coordinació i control tècnic centralitzat, en els pròxims anys es preveu que es desenvolupin moltes propostes i estàndards diferents. Això provocarà una major heterogeneïtat i, per tant, dificultat en connectar dades.

El projecte té l’objectiu de proporcionar enfocaments capaços d’integrar, interconnectar, fusionar, plataformes d’anàlisi de dades heterogènies per construir ecosistemes interoperables a gran escala, i d’aquesta manera poder construir nous serveis sobre aquestes plataformes.

Aquest projecte se centrarà, inicialment, en dos casos d’ús de la ciutat de Barcelona: el del control dels fluxos energètics als carrers (incloent enllumenat públic, recàrrega de vehicles elèctrics o energia fotovoltaica, entre d’altres) i el del control de la mobilitat i intensitat del trànsit.

Aquest projecte recull els següents reptes tècnics de l’agrupació:

Interoprabilitat

Consum energètic

Seguretat i resiliència

Models de negoci i aplicacions

CONTACTE

InfoFEMIoT@i2cat.net