Visió general

Nova agrupació per impulsar la transferència i la recerca en el sector de la Internet de les Coses (IoT, per les seves sigles en anglès) com un camp estratègic i de gran potencial dins de l’àmbit de les TIC.
El projecte FEM-IoT ha estat impulsat per dotze centres de recerca i universitats de Catalunya capdavanters en la creació de solucions i tecnologies IoT en àrees diferents com la sensòrica, la computació, la seguretat o el consum energètic, entre d’altres. FEM-IoT té l’objectiu de sumar coneixement i capacitats per tal d’obtenir un model de coordinació que permeti establir estratègies comunes en la recerca i transferència de resultats.
En el marc de la iniciativa FEM-IoT s’impulsen dos projectes de recerca per treballar conjuntament els reptes de futur de la IoT a Catalunya, concretament en l’àmbit de les ciutats intel·ligents. El primer projecte, anomenat “Infraestructures de Carrer Connectat”, té la finalitat de dissenyar una arquitectura global i integrada que tingui la capacitat de donar resposta a totes les necessitats de connectivitat i serveis d’una ciutat intel·ligent.
D’altra banda, l’agrupació també promou el segon projecte “Valorització de les dades de la IoT” i que té l’objectiu dissenyar i desenvolupar la plataforma de valorització de dades del projecte de forma federada amb tots els participants per a integrar grans volums de dades i unificar estàndards de hardware i software. 
FEM-IoT està coordinada per la Fundació i2CAT i és una de les 9 agrupacions de tecnologies emergents acreditades per la Generalitat de Catalunya

.

Principals oBjectius

Contribuir a la innovació

Contribuir a la innovació d’indústries líders que formen part de l’estratègia d’especialització intel.ligent de Catalunya.

Generar i retenir llocs de treball

Generar nous llocs de treball o retenir el talent tant en els centres de recerca com en les empreses amb una alta qualificació.

Augmentar el pes de la recerca

Augmentar el pes dels projectes de recerca aplicada i valorització de resultats en els centres de recerca de Catalunya.

Creació d'empreses IoT

Complementació, si s’escau, de l’oferta d’empreses en IOT mitjançant la creació de noves empreses i/o la realització de joint-ventures amb empreses d’aquest àmbit emergent per a la introducció de noves tecnologies disruptives.

Transformar i transferir

Transformar i transferir els resultats de la recerca existents en productes i processos disruptius, intensius en coneixement i d’alt valor afegit per als futurs productes i serveis de la IoT

REptes de l'agrupació

Interoprabilitat

Consum energètic

Seguretat i resiliència

Cobertura i servei de xarxes

Models de negoci i aplicacions

Creixement, mobilitat i densitat dels dispositius

CONTACTE

InfoFEMIoT@i2cat.net